skip tocontent

gwasanaeth i bawb: cyflwyniad i'r ombwdsmon

Wedi'i sefydlu yn ôl y gyfraith, mae gennym hawliau swyddogol i ddatrys cwynion ariannol. Mae'n wasanaeth i bawb. Rydym yn ceisio bod ar gael i bawb - a chyfarfod ag anghenion penodol ein cwsmeriaid.

Rydym yn gwbl annibynnol. Byddwn yn edrych ar y ffeithiau, yn holi cwestiynau ac yn penderfynu beth sy'n deg ymhob achos unigol. Mae'r bobl rydym yn eu cyflogi - a'n diwylliant gwaith - yn adlewyrchu'n hymrwymiad i amrywiaeth a chydraddoldeb.

Rwy'n falch o helpu …

Peter, llinell gymorth defnyddwyr

Rwy'n gofalu fod pethau'n ôl yn iawn …

Kate, dyfarnydd

mae fy mhenderfyniad i'n derfynol ...

Juliana, ombwdsmon

Rwy'n siarad gyda phobl am wasanaeth yr ombwdsmon ...

Mukhtar, ymestyn allan

image: Peter, llinell gymorth defnyddwyrimage: Kate, dyfarnyddimage:Juliana, ombwdsmonimage: Mukhtar, ymestyn allan